Đại lý rơ le ABB

Đại lý rơ le ABB

ABB CT-ERS.27,2c/o,110VDC
ABB CT-ERS.28,2c/o,220VDC
ABB CT-IRE, 1 c/o, 24VAC/DC
ABB CT-ARE 0.1-10s 110V-130V
ABB CT-IRE, 1 c/o, 220-240VAC
ABB CT-YDE, 110-130VAC, 3-300S
ABB CT-ERS.21P, 2c/o, 24-240VAC/DC
ABB CT-ERE,1 c/o,0.1-10s,110-130VAC
ABB CT-ERS.27S,on-delay,2c/o,110VDC
ABB CT-ERS.28S,on-delay,2c/o,220VDC
ABB CT-AHE,  1 c/o, 3-300s, 24VAC/DC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.05-1s, 24VAC/DC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.1-10s, 24VAC/DC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.3-30s, 24VAC/DC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 3-300s,  24VAC/DC
ABB CT-AHE,  1 c/o, 0.3-30s, 24VAC/DC
ABB CT-AHE, 1 c/o, 3-300s, 220-240VAC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 3-300s, 220-240VAC
ABB CT-ERE, 1 c/o, 3-300s, 110-130VAC
ABB CT-YDE, 1c/o, 0.3-30s, 110-130VAC
ABB CT-AHE,  1 c/o, 0.1-10s,  24VAC/DC
ABB CT-AHE, 1 c/o, 0.1-10s, 220-240VAC
ABB CT-AHE, 1 c/o, 0.3-30s, 220-240VAC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.05-1s, 220-240VAC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.1-10s, 220-240VAC
ABB CT-AWE, 1 c/o, 0.3-30s, 220-240VAC
ABB CT-EBD.12, flasher,0.05s-100h,1c/o
ABB CT-ERE, 1 c/o, 0.3-30s, 110-130VAC
ABB CT-ERS.12S,1c/o,24-48VDC,24-240VAC
ABB CT-ERS.22S,2c/o,24-48VDC,24-240VAC
ABB CT-VWE, 1 c/o, 0.3-30s, 110-130VAC
ABB CT-AHE,  1 c/o, 0.1-10s, 110-130VAC
ABB CT-AHE,  1 c/o, 0.3-30s, 110-130VAC
ABB CT-ARE, 1 c/o, 0.3-30s,  110-130VAC
ABB CT-EBE, 1 c/o, 0.1-10s,  110-130VAC
ABB CT-ERE, 1c/o, 0.3-30min, 110-130VAC
ABB CT-SDE, 1no/1nc, 0.3-30s, 110-130VAC
ABB CT-ERD.12, on-delay, 0.05s-100h, 1c/o
ABB CT-ERS.12P, 1c/o, 24-48VDC, 24-240VAC
ABB CT-ERS.21S,on-delay,2c/o,24-240VAC/DC
ABB CT-ERS.22P, 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC
ABB CT-MFE,1 c/o,0.05s-100h, 24-240VAC/DC
ABB CT-SDE, 1nc, 1no, 0.3-30s, 380-415VAC
ABB CT-ERE,1c/o,0.3-30m,24VAC/DC 220-240VAC
ABB CT-ARE,1 c/o,0.1-10s,24VAC/DC,220-240VAC
ABB CT-ARE,1c/o, 0.3-30s,24VAC/DC,220-240VAC
ABB CT-EBE,1c/o, 0.1-10s,24VAC/DC 220-240VAC
ABB CT-ERD.22, 24-48VDC/24-240VAC, 0.05s-100
ABB CT-ERE 0.3s-30s,24VAC/DC,220-240VAC,1c/o
ABB CT-ERE,1 c/o, 3-300s,24VAC/DC 220-240VAC

nhà phân phối rơ le abb, đại lý phân phối rơ le abb tại việt nam, đại lý rơ le thời gian abb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *