Module ABB AI810

Module AI810

Module ABB AI810

Thông số kỹ thuật mô đun ABB AI810

Module AI810 Analog input 1×8 ch 3BSE008516R1

General Information

 • Global Commercial Alias: AI810
 • Product ID: REF3BSE008516R1
 • ABB Type Designation: AI810
 • Catalog Description: AI810 Analog Input 1×8 Ch

Categories

 • Products » Control Systems » 800xA » I/Os » S800 I/O » S800 I/O 4.0 » I/O Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » I/Os » S800 I/O » S800 I/O 4.1 » I/O Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » I/Os » S800 I/O » S800 I/O 5.0 » I/O Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » I/Os » S800 I/O » S800 I/O 5.1 » I/O Modules
 • Products » Control Systems » 800xA » System » 800xA System » 800xA 6.0 System » I/O Modules

Technical

 • Technical Information:
  AI810 Refurbished Analog input 1×8 ch
  0(4)..20mA, 0..10V, 12Bit, single ended, 0.1%,
  Rated isol. 50V
  Use Module Termination Unit TU810, TU812, TU814, TU830,
  TU835, TU838.

Dimensions

 • Khối lượng: 0.19 kg

Ordering

 • Country of Origin:Sweden (SE), Germany (DE)
 • Customs Tariff Number:85389091

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *