Module giao tiếp RTAC-01

Module giao tiếp RTAC-01

Thông số kỹ thuật ABB RTAC-01

General Information

 • Global Commercial Alias: RTAC-01
 • Product ID: 64610805
 • ABB Type Designation: RTAC-01
 • EAN: 6410038040949
 • Catalog Description: RTAC-01; Pulse Encoder Interface RTAC-01
 • Replaced Product ID (OLD): 64379194
 • Stocked At (Warehouses): Central Stock US
  FIPSEEXPU
  SGRDC002EXPU
  CNIAB001EXPU
  SGIND002EXPU
  AUABB024EXPU
 • UPC: 6410038040949

Nhà phân phối ABB RTAC-01

Additional Information

 • Accessory Group: Fielbus
 • Accessory Type: Fielbus
 • Product Main Type: RTAC-01
 • Product Name: Pulse Encoder Interface
  Tài liệu ABB RTAC-01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *