Đồng hồ đo ABB M2M LV MODBUS

Đồng hồ đo ABB M2M LV MODBUS

Đồng hồ đo ABB M2M LV MODBUS

Thông số kỹ thuật đồng hồ đo công suất ABB M2M LV 2CSG296992R4052

Data Sheet, Technical Information: 2CSC400002D0209

Instructions and Manuals: 2CSG445010D1001

Dimensions

Product Net Width: 0.096 m

Product Net Height: 0.096 m

Product Net Depth / Length: 0.060 m

Product Net Weight: 0.350 kg

Mounting Type: Front-panel

Dimensions: 96 mm x 96 mm

Rated Operational Voltage: 10 … 500 V AC

Options Provided: Total harmonic distortion (THD)

I/O Option: 2 digital output

Power Loss: at Rated Operating Conditions per Pole 7 W

Environmental

Ambient Air Temperature: Operation -5 … +5 °C

RoHS Status: Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaration of Conformity – CE: ITSCE188M2M

Instructions and Manuals: 2CSG445010D1001

RoHS Information: 2CSC445023K2703

Package Level 1 Width: 0.11 m

Package Level 1 Height: 0.23 m

Package Level 1 Depth / Length: 0.155 m

Package Level 1 Gross Weight: 0.5 kg

Package Level 1 EAN: 8012542969921

đại lý ABB M2M LV | nhà phân phối ABB M2M LV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *