Tụ điện ABB CLMD53

Tụ điện ABB CLMD53

ABB CLMD53 LV Capacitor Specifications – 50Hz
Reference No. Network Voltage Power Power 
250V 230V
ABB 2GCA280954A0030 250V/230V 28kvar 24kvar
ABB 2GCA280955A0030 250V/230V 38kvar 32kvar
415V 400V
ABB 2GCA280730A0030 415V/400V 37.5kvar 35kvar
ABB 2GCA280776A0030 415V/400V 43kvar 40kvar
ABB 2GCA280777A0030 415V/400V 50kvar 45kvar
440V 
ABB 2GCA280789A0030 440V 30kvar
ABB 2GCA280790A0030 440V 35kvar
ABB 2GCA280792A0030 440V 40kvar
ABB 2GCA280794A0030 440V 50kvar
460V
ABB 2GCA280805A0030 460V 35kvar
ABB 2GCA280806A0030 460V 45kvar
525V 500V
ABB 2GCA280855A0030 525V/500V 40kvar 36kvar
ABB 2GCA285290A0030 525V/500V 50kvar 45kvar
550V
ABB 2GCA280877A0030 550V 32kvar
ABB 2GCA280878A0030 550V 42kvar
600V
ABB 2GCA280887A0030 600V 37.5kvar
ABB 2GCA280888A0030 600V 50kvar
660V
ABB 2GCA280915A0030 660V 32kvar
ABB 2GCA280916A0030 660V 42kvar
ABB 2GCA280917A0030 660V 53kvar
ABB CLMD43 LV Capacitor Specifications – 60Hz
Reference No. Network Voltage Power Power 
260V 240V
ABB 2GCA280965A0030 260V/240V 25kvar 21kvar
ABB 2GCA281327A0030 260V/240V 29kvar 25kvar
ABB 2GCA280966A0030 260V/240V 36kvar 31kvar
415V 400V
ABB 2GCA281335A0030 415V/400V 32kvar 30kvar
ABB 2GCA281341A0030 415V/400V 37.5kvar 35kvar
460V 
ABB 2GCA280818A0030 460V 32kvar
ABB 2GCA280819A0030 460V 40kvar
480V
ABB 2GCA280828A0030 480V 30kvar
ABB 2GCA280829A0030 480V 35kvar
525V 500V
ABB 2GCA280869A0030 525V/500V 36kvar 33kvar
ABB 2GCA280870A0030 525V/500V 48kvar 44kvar
600V
ABB 2GCA280902A0030 600V 30kvar
ABB 2GCA280903A0030 600V 35kvar
ABB 2GCA280904A0030 600V 40kvar
ABB 2GCA280906A0030 600V 50kvar
660V
ABB 2GCA280923A0030 660V 38kvar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *