Màn hình PP845A 3BSE042235R2

Màn hình PP845A 3BSE042235R2

Thông số kỹ thuật Màn hình HMI PP845A

10,4″” TFT touch, 800×640 pixels, graphics & text, color.
Requires Panel Builder 800 version 5 for configuring.

To protect the front, it’s recommended to use the RX845 Key Cover.
đại lý PP845A | màn hình abb PP845A | đại lý 3BSE042235R2
3BSE042245R1 CB801 PROFIBUS DP – ABB CB801
3BSE042255R1 CB810 USB – ABB CB810
3BSE042257R1 MB801V512 MB801V512,Flash 512 MB
3BSE042250R1 Panel builder 800 version 5
3BSE042239R2 PP815A PP815 3.8″ Touch panel
3BSE042243R2 PP820A PP820 Key panel
3BSE042240R3 PP825A PP825 5,7″ Touch panel
3BSE042244R3 PP826A PP826 5,7″ Key panel
3BSE042234R2 PP835A PP835,6.5″ TFT 640×480
3BSE042237R2 PP836A PP836,6.5″ TFT 640×480
3BSE042235R2 PP845A PP845, 10.4″ TFT 800×600
3BSE042238R2 PP846A PP846,10.4″, 800×600
3BSE042236R2 PP865A PP865, 15″ TFT 1024×768
3BSE042236R2 PP865A
3BSE049366R1 RX815 RX815 PP815/PP815A
3BSE049367R1 RX820 RX820 PP820/PP820A
3BSE042246R1 RX825 RX825 PP825/PP825A
3BSE049368R1 RX826 RX826 PP826/PP826A
3BSE042247R1 RX835 RX835 PP835
3BSE049369R1 RX836 RX836 PP836/PP836A
3BSE042248R1 RX845 RX845 PP845
3BSE049370R1 RX846 RX846 PP846/PP846A
3BSE042249R1 RX865 RX865 PP865
3BSE042251R1 TK854V030 TK854V030

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *